Frist for påmelding / Registration deadline: 1. september

Fornavn / First name: *
Etternavn / Last name: *
Adresse / Address: *
Postnummer / Postal code: *
Poststed / City: *
Land / Country:
Mobil / Mobile: *
E-post / E-mail: *
Født / Born: *
Kjønn / Gender: * Kvinne / Woman   Mann / Man
Annet / ønsker ikke å oppgi
Pronomen / Pronouns:
 
Bilde av deg /
Photo of you (max 10 MB, jpg):
 
Hva vil du jobbe med? /
What would you like to work with?
Rigg/Arrangement  /  Rig/Event
Catering
Informasjon/Distribusjon/PR  /
        Information/Distribution
Transport
Billettsalg/-kontroll  /  Tickets / access controll
Festivalsekretariat  /  Festival office
Alt mulig!  /  Everything
TICC
Fargespill  /  Kaleidoscope


Jeg er tilgjengelig i følgende tidsrom:

EVERY DAY / ALLE DAGER:
Søndag til søndag / Sunday to Sunday

SUNDAY / SØNDAG 22. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

MONDAY / MANDAG 23. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

TUESDAY / TIRSDAG 24. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

WEDNESDAY / ONSDAG 25. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

THURSDAY / TORSDAG 26. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

FRIDAY / FREDAG 27. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

SATURDAY / LØRDAG 28. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

SUNDAY / SØNDAG 29. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

EXTRA DAYS / EKSTRA DAGER - FARGESPILL:

MONDAY / MANDAG 16. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

TUESDAY / TIRSDAG 17. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

WEDNESDAY / ONSDAG 18. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

THURSDAY / TORSDAG 19. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)

FRIDAY / FREDAG 20. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
 
Kan også i forkant av festival (gjelder særlig Info/distribusjon) /
        Can also work ahead of the festival (Information/distribution).

Diverse info / Various info:
Førerkort for bil / Driving license:
 
Evt. merknader / Comments:
 
Jeg samtykker i at Trondheim Kammermusikkfestival sender meg festivalnyheter via nyhetsbrev på e-post.

Personvern / personopplysninger: *
Jeg samtykker i at Trondheim kammermusikkfestival kan lagre personopplysninger og bilde av meg i sine systemer til eget bruk, så lenge de har behov for det. Opplysningene vil ikke bli delt med tredjepart. Jeg kan når som helst be Trondheim kammermusikkfestival om innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, eller be om at alle eller deler av opplysningene blir slettet.
 

Skriv tallene og bokstavene du ser på bildet inn i tekstboksen /
Type the numbers and letters you see in the picture into the textbox: *

   


Registrering frivillige / festivalverktøy levert fra webBusiness AS © 2024