Moldejazz frivillige - Registrering

Fornavn / First name: *
Etternavn / Last name: *
Adresse / Address: *
Postnummer / Postal code: *
Poststed / City: *
Land / Country:
Mobil / Mobile phone: *
E-post / E-mail: *
Født / Date of birth: *
Kjønn / Gender: * Kvinne / Female   Mann / Male
Dersom du er under 18 år, oppgi navn og telefonnummer til forelder/foresatt / If you are under 18, enter the name and mobile number to a parent/guardian:
 
Bilde av deg (max 10 MB, jpg/jpeg). Passfoto e.l. Bildet skal benyttes til identifisering/akkrediteringskort / Upload passport photo for ID:
 
 
Har du tidligere erfaring fra Moldejazz (hva og når)? / Previous experience from Moldejazz (what and when)?
Erfaring fra andre festivaler (navn og år)? / Experience from other festivals (name and year)?
Jeg kunne gjerne ha tenkt meg å jobbe sammen med følgende person(er) / I would like to work with the following person(s) if possible:
Mine kvalifikasjoner / My qualifications:
 
 
Hvilken komitè vil du jobbe i? / Choose your desired committees
(i prioritert rekkefølge / in priority order)
Se mer info om komitéene ved å klikke her / More info about the committees here.

1.

2.

3.

 

Når kan du være med? / Availability
(Detaljerte tider avtales senere / Detailed times are agreed later.)
Festivaluka / Festival week:
Også før festivaluka / Prior:
Også etter festivaluka / Can work after end of the festival:


Diverse info / Various info:
Førerkort for bil / Driving license:
Oppgi evt. ulike typer førerkortklasser / Driving license categories
 
Evt. merknader / Other notes:

LES FØR DU SENDER INN SKJEMAET / Read before applying:
Arbeidsvilkår for funksjonærer Moldejazz
Jeg har lest og godtar arbeidsvilkårene / I have read and agree to the working conditions *

Personvern og personopplysninger / Privacy and personal data: *

Jeg samtykker i at Moldejazz kan lagre personopplysninger og bilde av meg i sine systemer til eget bruk, så lenge de har behov for det. Opplysningene vil ikke bli delt med tredjepart. Jeg kan når som helst be Moldejazz om innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, eller be om at alle eller deler av opplysningene blir slettet. /

I hereby confirm to that Moldejazz may store personal information and image of me in their systems for their own use as long as they need it. The information will not be shared with third parties. At any time, I can ask Moldejazz for information on what information is stored, or request that all or part of the information be deleted.
 

Skriv tallene og bokstavene du ser på bildet inn i tekstboksen /
Type the numbers and letters you see in the image into the text box: *

   


Registrering frivillige / festivalverktøy levert fra webBusiness AS © 2024